Danuta Kuna

Danuta Kuna

Działania, które podjęliśmy w 2004 roku, mimo ciężkich początków, przyniosły pozytywny efekt w środowisku lokalnym.…